Inne i Ståhlhallen harvi 32 banor. Här täv-
lar, tränar och  träffas 400 spelare en eller flera gånger i veckan.
Du är välkommen  i gänget. Ensam eller tillsammans med en god vän.
Pröva på - och du blir biten av spelet och samvaron.


Ståhlhallen donerades till Halmstads boulespelare av Erik Ståhl  på 1990-talet och ägs av Halmstad kommun. Hallen ligger centralt i Halmstad. Fågelvägen är det bara 1000 m till Stora Torget.
Vid och i Ståhlhallen finns  ett stort antal banor för boulespel utomhus och inomhus.

I Ståhlhallen kan du ordna en företagsträff , en boulekväll för dina vänner och medarbetare. 
Hallen har ett kafé  för boulespelande medlemmar och gäster och är fullt handikappanpassad.

 

STÄNGT
HALLEN HÅLLS STÄNGD FÖR ALLMÄNHETEN
PGA AV RÅDANDE PANDEMI
HALLEN HÅLLS ÖPPEN FÖR DE KLUBBAR
SOM BOKAT TID (1,5 TIM/PER GÅNG)
ENLIGT SCHEMA OCH DÄR MAXIMALT 2
GRUPPER OM 8 PERSONER VISTAS I HALLEN
SAMTIDIGT OCH I ÖVRIGT BEAKTAR DE REGLER
OM AVSTÅND MM SOM GÄLLER.
DETTA GÄLLER TILLS VIDARE OM INTE MYNDIGHETERNA
FÖRORDNAR ANDRA REGLER.
I ÖVRIGT SE NEDAN:


OBS
Pga rådande pandemirestriktioner hålls hallen
öppen endast för spelmedare som är medlemmar i
medlemsorganisationer,som erhållit anvisad tid
enligt schema, och som löst säsongskort.
Två grupper med högst 8 personer i hallen åt gången å anvisad tid.
Medlem i medlemsorganisation och medlemsorganisation
är skyldiga att följa Folkhälsomyndighetens särskilda råd
och i förekomande fall följa Svenska Bouleförbundets
råd gällande tävlingar och träningar. För övriga
medlemsorganisationer gäller skyldigheten att följa
eventuellt utfärdade råd, riktlinjer och/eller förbud som
utfärdats av organisation, som medlemsorganisation tillhör.

Alliansstyrelsen