Alliansen & styrelsen

Ståhlhallen är en donation till  Halmstads boulespelare, gjord av Erik Ståhl  på 1990-talet. Anläggningen ägs av Halmstad kommun.

Stålhallen drivs och förvaltas av Halmstad Boulhallsallians. Det är en ideel förening som består av de bouleklubbar och organisa-tioner  som är förtecknade på sidan Medlemmar >>>
Alliansens  styrelse ansvarar för den dagliga driften av hallen. 

Styrelsen
Ordförande       Pontus Thuresson      070-787 6076
                                                            pontus.thuresson@halmstad.net   
Kassör              Mats Jönsson            0733-407 887     
                                                            mats035@yahoo.se                                                                                         
Sekreterare       Sten G  Petersén        0734-208591
                                                            stenpetersen49@gmail.com          
Ledamot           Ulf Rane                    070-274 2315

                                                            ulf.rane@hotmail.com  
Ledamot           Nicke Engrenius        076-643 3872  

Suppleant         Bo Karlstrand            035-127720, 070-5470768 
                                                            bo.karlstrand@hotmail.com
Suppleant          Jörgen Ahlqvist         070-671 4201
                                                             ahlqvistjorgen1@gmail.com
                                                               
                                                             

 
         
 
                                                            
                    
                                                     
 

Arbetsfördelning inom styrelsen 
Område          Huvudansvarig       Övriga

Marknad        Pontus Thuresson   Sten Petersén, Nicke Engrenius           

Kafé                Ulf Rane
Fastigheten    Pontus Thuresson   Ulf Rane
                                                                    

Bokningar 
Sten Petersén, Pontus Thuresson
 

Valberedning
                      
Urban Sandberg                         070-2740192
Sammankallande                        u.sa@telia.com
                                                  
 Jörgen Nilsson                           076-1360150
                                                    jorgennilsson1@hotmail.com
Bo Johnsson

                           
                                                      
                                                       
                                                   

                                                   
                  
                                                           

Skicka meddelande

Kontaktinfo

Adress
Ståhlhallen
Gentoftevägen 1
302 38 Halmstad
E-post
Använd gärna ovanstående formulär eller mejla någon i styrelsen
Telefon

035-18 74 10  eller ring någon av styrelsens ledamöter

Öppettider 1 oktober - 30 april
 tisd, torsd    8 - 20, lunchstängt 12 - 13
mån,onsd      8 - 17, lunchstängt 12 - 13
fred                        8 - 12
Org. nr 849202- 2515  Allliansen är inte skattskyldig för moms
Bankgiro 5036-8307


GPS
WGS84: N 56° 39.9042', E 12° 50.4941'
Decimal: 56.6651, 12.8416