Om dina gäster är sugna på att tävla  - varför inte en lag-tävling- om de vill få instruktion i konsten att  kasta så att klotet stannar där man vill att det ska stanna eller träffar där man vill att det ska träffa, ja då kan vi komponera ett
program  med sådana inslag. Eller något annat program som passar ditt sällskap. Vi håller med instruktörer och kan orda med mat och förfriskningar. 

Boka genom Pontus eller Sten
 >>>