Alliansen & styrelsen

Ståhlhallen är en donation till  Halmstads boulespelare, gjord av Erik Ståhl  på 1990-talet. Anläggningen ägs av Halmstad kommun.

Stålhallen drivs och förvaltas av Halmstad Boulhallsallians. Det är en ideel förening som består av de bouleklubbar och organisa-tioner  som är förtecknade på sidan Medlemmar >>>
Alliansens  styrelse ansvarar för den dagliga driften av hallen. 

Styrelsen
Ordförande       Pontus Thuresson      070-787 6076
                                                            pontus.thuresson76@gmail.com
Kassör              Mats Jönsson            0733-407 887     
                                                            mats035@yahoo.se                                                                                         
Sekreterare       Sten G  Petersén        0734-208591
                                                            stenpetersen49@gmail.com          
Ledamot           Ulf Rane                    070-274 2315

                                                            ulf.rane@hotmail.com  
Ledamot            Lars Björk                 0733-98 51 22
                                                              bjorklars@outlook.com
Ledamot            Jörgen Ahlqvist           070-671 42 01
                                                               ahlqvistjorgen1@gmail.com
Ledamot             Per.Olof Svensson      070-665 44 47
                                                               rosentorpsv10@gmail.com                                                       
   


                                                          
                                                             
                                                               
                                                             

 
         
 
                                                            
                    
                                                     
 

Arbetsfördelning inom styrelsen 
Område          Huvudansvarig       Övriga

Marknad        Pontus Thuresson   Sten Petersén          

Kafé                Ulf Rane
Fastigheten    Pontus Thuresson   Ulf Rane
                                                                    

Bokningar 
Sten Petersén, Pontus Thuresson
 

Valberedning
                      
Urban Sandberg                         070-2740192
Sammankallande                        u.sa@telia.com
                                                  
 Jörgen Nilsson                           076-1360150
                                                    jorgennilsson1@hotmail.com
Bo Johnsson

                           
                                                      
                                                       
                                                   

                                                   
                  
                                                           

Skicka meddelande

Kontaktinfo

Adress
Ståhlhallen
Gentoftevägen 1
302 38 Halmstad
E-post
Använd gärna ovanstående formulär eller mejla någon i styrelsen
Telefon

035-18 74 10  eller ring någon av styrelsens ledamöter

Öppettider 1 oktober - 30 april
 tisd, torsd    8 - 20, lunchstängt 12 - 13
mån,onsd      8 - 17, lunchstängt 12 - 13
fred                        8 - 12
Org. nr 849202- 2515  Allliansen är inte skattskyldig för moms
Bankgiro 5036-8307


GPS
WGS84: N 56° 39.9042', E 12° 50.4941'
Decimal: 56.6651, 12.8416