Alliansens sponsorer

Ståhlhallen vilar på fyra hörnstenar: frivilliga arbetsinsatser, kaféintäkter, spelavgifter och sponsorer. Utan var och en av dessa fyra skulle vi få svårt att förvalta Erik Ståhls donation.

Envar som sponsrar Ståhlhallen - Boulecentrum i Halmstad - gör en nästan unik insats. Han/hon/den/det stödjer en grupp som politiker och samhällsansvari-ga ofta lämnar vid vägkanten. De äldre. Pensionärer som blivit av med sin arbetsplats, pensionärer som blivit av med sin livskamrat. Pensionärer som vill mer  och som får sin chans genom spel, utveckling och nya kontakter i den urgamla boulesporten.

Vår sport lockar inte ungdomen (som i Frankrike och Spanien, alltså får vi inga kommunala bidrag) men den lockar fler och fler bollsinnade som inte längre platsar i de högre fotbolls- handbolls-, pingis-, etc. divisionerna. Vi är, om man vill sammanfatta det så, en intressant målgrupp av vitala individer i ett brett åldersspann, en målgrupp som borde vara mycket intressant för säljande sponsorer att skjuta in sig på.

Våra sponsoravtal ger sponsorn en god dos valuta för pengarna, inte bara en inkörsport till spelare och besökande i Ståhlhallen. Avtalen innehåller en hel del uppskattade förmåner. Standardavtalet återges nedan liksom formulär för beställning av dag- och säsongkort.

Ansvarig för sponsorkontakter i Alliansen är Einar Jacobsson tel 070-790 2420

Avtal om reklamskylt i Ståhlhallen
 
Beställare: …………………………………………………Org.nr:……………..….…………
 
Telefon: …………………………… Referens:  ………………………............................…….
 
E-postadress för fakturering:…………………………………………………………………
 
UPPLÅTELSE  Halmstads Boulehallsallians (HBA) upplåter härmed till Beställaren plats för  
                           reklamskylt på hallens innervägg. Skyltens storlek ska vara
                          Alt A  2000 x 1000 mm för kr 3 000 kr under 12 månader
                          Alt B    700 x 1500 mm för kr 1 800 kr under 12 månader 
                          Alt C    500 x 1000 mm för kr 1 200 kr under 12 månader
                          Reklamskatt tillkommer med f.n. 8 %. Moms utgår inte men tillkommer om HBA
                          skulle bli skyldig att betala moms.

                          Skylt beställs, bekostas och transporteras till Ståhlhallen av Beställaren. HBA   
                          svarar för upsättningen  av skylten.
 
  FÖRMÅNER  Beställare av Alt A har rätt till 20 fria dagkort för spel i Ståhlhallen 
                                                                            samt rätt att köpa 2 säsongkort för 500 kr/st
                          Beställare av Alt B har rätt till 10 fria dagkort för spel i Ståhlhallen.
                          Beställare av Alt C har rätt till 5 fria dagkort för spel i Ståhlhallen.
                         Tilldelning av dagkort/säsongkort sker genom beställning på HBA:s hemsida,   
                         www.stahlhallen.se/Sponsorer.
 
                         Beställaren får en inbjudan per år för två personer till sponsorträff med gratis buffé
                         med dryck. 
 
                         Beställaren får rabatterade hallhyror vid personal- och kundträffar.
 
KONTRAKTSTID  Detta avtal gäller tills det sägs upp av endera parten.        
 
BETALNING   Kontraktssumman för första året ska, om annat inte avtalas, betalas mot faktura i
                          samband med detta kontrakts undertecknande och ska därefter betalas mot
                          e-postfaktura årligen före den 30 september
UTEBLIVEN
BETALNING  Vid utebliven betalning upphör avtalet och HBA får ta ner reklamskylten samt kasta
                         reklamskylten om Beställaren inte hämtat den inom 3 månader.
  
Detta kontrakt har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.
 
Halmstad den 
 
....................................................             .........................................................
Halmstad Boulehallsallians                  
                 Beställare.

Formulär för beställning av Frikort för dagkort resp. för beställning av subventionerat säsongkort

  • Markera, genom att radera i texten, vad beställningen gäller