Säsongkort

Alliansen säljer kort för spel i Ståhlhallen under vintersäsongen. Kort för hel säsong finns i två prisklasser. Den lägre prisklassen är avsedd för Klubbmed-lemmar, d.v.s. spelare som tillhör en Alliansmedlem (klubb/organisation/sektion) Det lägre priset motiveras av att Alliansens medlemmar deltar i drift och underhåll av Ståhlhallen. Den högre prisklassen är avsedd för andra spelare. Den lägre pris-klassen gäller för KLUBBKORT, den högre prisklassen för ENSKILT KORT.
Kort för  halv säsong finns bara som Enskilt kort och bara för vårsäsongen.

Endagskort

Endagskort gäller för spel under 1 dag på tider då Ståhlhallen är öppen för
ordinarie spel.
Kortet kostar 60:- och finns att köpa  i kassan i kaféet.   

KLUBBKORT

Klubbmedlem kan köpa säsongkort till reducerat pris. Sådant kort kal-las Klubbkort och kan bara köpas hos  den egna klubben, Allians-medlemmen. Grundpriset är 800:-- för hel säsong men Alliansmed-lemmen kan föreskriva särskilda villkor för köp av Klubbkort.

Klubbkort till juniorer (födda år
2000 eller senare) är gratis.

ENSKILT KORT
Spelare som inte är Klubbmedlem kan köpa Enskilt kort. Den som köper kortet åtar sig inte att medverka i arbetet med drift & underhåll av Ståhlhallen.

Priset för Enskilt kort är 1200:- för hel säsong och 700:- för vårsä-songen.

Juniorer (födda år 2000 eller sena-re) betalar halva priset

Säsongkort kan beställas i kassan i kaféet och hämtas en vecka senare.

Enskilt kort kan du även beställa med vidstående formulär. Betala samtidigt till vårt bankgiro 5036-8307

Kortet finns i kassan efter en vecka.

Formulär för beställ-ning av Enskilt kort

  • Markera, genom att radera i texten, vad beställningen gäller
  • Jag betalar till bg 5036-8307